Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 21.06.2001 o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.Nr.71.poz.734) m.in. najemcy lokali mieszkalnych w zasobach gminnych oraz właściciele lokali stanowiących odrębne nieruchomości mogą czynić starania w Ośrodku Pomocy Społecznej w Obornikach przy ulicy Piłsudskiego 76 o dodatek mieszkaniowy.