Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Obornikach z siedzibą przy ul. Lipowa 19, 64-600 Oborniki;
  2. inspektorem ochrony danych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Obornikach jest Pan Bartosz Pawelczyk , e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu należytego wykonywania usług świadczonych przez PGKiM sp. z o.o., a w szczególności dla potrzeb. zawarcia lub realizacji umów z kontrahentami, jak również w celu wypełnianie obowiązków ciążących na PGKiM sp. z o.o. zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a także w celach statystycznych i marketingowych, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a – c oraz f rozporządzenia. Przetwarzania danych osobowych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia odbywać się będzie dla potrzeb zwiększenia efektywności i promocji prowadzonej przez PGKiM sp. z o.o. działalności;
  4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty wspierające PGKiM sp. z o.o. w prowadzanie działalność, w szczególności podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, banki i instytucje finansowe prowadzące rozliczenia lub windykacje, a także organy władzy publicznej lub inne podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa (urzędy skarbowe, ZUS); 
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a dłużej jedynie w tych przypadkach w których nie upłynął jeszcze okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją usług świadczonych przez PGKiM sp. z o.o. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie indywidulanej zgody lub w prawnie uzasadnionych celach, dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody albo zgłoszenia sprzeciwu;
  7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, chyba że co innego wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub warunków umownych świadczenia usług przez PGKiM sp. z o.o. W przypadkach nie podania danych osobowych potrzebnych dla rozpoczęcia świadczenia usług przez PGKiM sp. z o.o. lub prawidłowej ich realizacji konsekwencją będzie niemożność rozpoczęcia tych usług albo ocena należytego ich wykonania ze strony PGKiM sp. z o.o., w szczególności zaś niemożność rozpatrzenia zgłoszonych skarg albo reklamacji.