I. Zgromadzenie Wspólników

Burmistrz Obornik – Tomasz Szrama

II. Rada Nadzorcza

Przewodniczący –  Stanisław Stec
Z-ca Przewodniczącego – Ireneusz Schiller
Sekretarz – Robert Gąsiorek
Członek – Andrzej Konik

III. Zarząd

Prezes Zarządu – mgr inż. Sławomir Haraj
Prokurent – Agnieszka Busza – Nowaczyk