Telefon stacjonarny: 061/29-61-206, 29-61-217 fax 29-61-128

Nr telefonu wewnętrznego

Dział

10

Sekretariat

13

GŁ. Księgowy

14

Księgowość

15

Kierownik Zakładu Usług Komunalnych

17

Zakład Usług Komunalnych

18

Zakład Usług Komunalnych

19

Zakład Usług Komunalnych

20

Wspólnoty Mieszkaniowe

21

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - czynsze rozliczania mediów, windykacja

22

Kierownik Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej/Kadry

28

Portiernia - ochrona

Telefony komórkowe:

Dział: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Zgłoszenia, eksploatacja, rozliczenie, sprawy bieżące: 602 399 188

Rozliczenia, media, czynsze: 660 873 309

Dział: Wspólnoty Mieszkaniowe

Rozliczenia czynsze media sprawy bieżące: 609 399 037

Dział: Zakład Usług Komunalnych

Wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi komunalne:

609 099 533, 602 376 381, 660 873 200

Sprzedaż pojemników: 604 141 321

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

PSZOK: 795 214 504

Targowisko: 609 099 733